top of page

TEMADAG: Skogen, naturen, framtiden

Image.jpeg

Skogens mångfald
– Seminariedag

16 juli 2022

Arrangör: Mundekulla Vänner ideella förening i samarbete med Mundekulla Retreatcenter

Välkommen på en upplevelsedag i Mundekulla då vi lyssnar på olika röster inom miljö- och skogsnäringen. Dagen innehåller även vandringar och upplevelser i naturen samt samtal och utbyte kring naturens och skogens betydelse för människan igår, idag och i framtiden.

Naturen och människan i symbios

Hur kan vi leva i större symbios med naturen och vad som händer när vi anpassar oss till naturens förutsättningar? Vi lyfter fram goda exempel, aktuell forskning och intressanta tankegångar och frågeställningar om hur vi kan närma oss en framtid där naturen sätter villkoren för oss och vi anpassar oss till dess livsvillkor. Vi ställer frågorna och tillsammans hittar vi svaren. Arrangemanget erbjuder såväl föreläsningar, naturvandringar, samtal i mindre grupper och dagen avslutas med att vi tillsammans planterar ett träd för vår gemensamma framtid. Den som vill kan även uppleva en konsert på kvällen med Emil Jensen som en del av hans cykelturné för klimatet på temat ”Än susar skogen”. Möjlighet att köpa till middag och övernattning.

Medverkande föreläsare:

Pär Holmgren  – Skogen ska räcka till mycket (Föreläsning)

 

Pär är EU-parlamentariker, meteorolog och klimatexpert. Skogen påverkas kanske mer än något annat av klimatförändringarna. I takt med att klimatzonerna flyttar norrut får skogen det svårt att hinna med. Vi får räkna med ökad risk för skogsbränder och skadedjursangrepp, och dessutom ökar trycket på skogen när vi ställer om till ett fossilfritt samhälle. Skogen ska räcka till mycket. Pär pratar om utmaningar och möjligheter i skogsbruket. Pär Holmgren har varit ett viktigt bollplank genom åren i utvecklingen av Mundekullaskogen till kontinuitetsskogsbruk. Häromåret bidrag han till en insamling i samband med sin födelsedag som fortfarande är aktuell. Se video >>

Karin Arnell  – Skogens mångfald (Skogsvandring)

Karin arbetar på Skogsstyrelsen vars uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Skogen ska brukas på ett hållbart sätt så att även framtida generationer kan ha nytta av den. Den lokala förankringen är viktig. Skogsstyrelsens vision är ”Skog till nytta för alla”. Karin tar oss med på en vandring genom Mundekullaskogen och berättar om skogens olika värden och alternativa skötselmetoder.

Anders Folkesson – Helande skog & läkande trädgård (föreläsning/vandring)

 

Anders Folkesson är landskapsarkitekt. Han är universitetslektor på SLU i Alnarp och undervisar där i design av trädgård, landskap, skog m. m. Anders är även egen företagare; dels ritar och projekterar han trädgårdar och offentliga utemiljöer, dels är han också i färd med att starta upp trädgårdsterapi för utmattade och långtidssjukskrivna hemma på gården Sövröds Hage utanför Höör. 

Pia Björstrand – Naturens rättigheter (föreläsning)

Pia är advokat och aktiv i organisationen ”Naturens rättigheter” som uppmuntrar till ett avgörande skifte i vårt tänkande och en nydaning av det juridiska systemet. Jordens ekosystem och livsformer ses som subjekt med inneboende rättigheter att existera. Ett sådant skifte innebär nya spelregler och är ett av de viktigaste stegen mänskligheten kan ta mot att skapa en harmonisk framtid. Naturens rättigheter handlar om att balansera mänskliga behov med behoven för andra arter och för livet som helhet. Begreppet vilar på förståelsen att livet på Jorden hänger samman i ömsesidiga beroenden. Pia är talesperson för Klimataktion samt aktiv i naturskyddsföreningen.  

 

Peter Elmberg – Tänk sju generationer framåt (föreläsning, musik)

Peter Elmberg är musiker, beteendevetare och medgrundare till Mundekulla Retreatcenter dit han flyttade för drygt 25 år sedan. Idag är Mundekulla en av Nordens största anläggningar inom sin genre och Mundekullas devis är att ställa frågorna på några av vår tids största utmaningar genom praktiska exempel inom hållbar byggnation, mat, odling, skogsvård och mänsklig samvaro. Peter berättar sina tankar kring skogen utifrån temat ”Tänk sju generationer framåt innan varje viktigt beslut” som är ett indianskt ordspråk han stötte på i samband med sina beteendevetenskapliga studier i USA 1996.

Sandra Geitz – Utbildning i hållbarhet för ungdomar inom EU (föreläsning)

Sandra driver Mundekullas årliga Europeiska volontärprojekt för ungdomar mellan 18-30 år i "Hållbart levende" baserat på fem grundpelare: skogsvård och biologisk mångfald, organiskt odlande och permakultur, hållbar matlagning och cirkulär gastronomi, byggnadsvård och underhåll samt community, entreprenörskap och personlig utveckling. Sandra berättar om skogsträdgården som startades 2021, som bla utgörs av trädplantering och utbildning/information.

Emil Jensen – Än susar skogen (trädplantering och konsert)

 

Emil har senaste åren turnerat med sina föreställningar för fullsatta hus genom hela Sverige och nu är det dags för en ny turné: ”Än susar skogen” helt och hållet per cykel, som en personlig och konkret manifestation för hållbarhet. ”Min nya föreställning handlar om livet på planeten, som en hyllning till den biologiska mångfalden, till alla som inte har någon röst, till alla som ännu inte fötts, för fred på och med jorden. Då kändes det självklart att genomföra turnén i just denna form. Mycket snack och mycket verkstad, säger Emil själv om den revolutionerande turnémetoden.” Emil avslutar föreläsningsdagen med några väl vala ord och kvällens konsert kan köpas till. Lyssna på Emil Jensen reflekterar kring Naturens rättigheter här

”Den bästa tiden att plantera ett träd var för 20 år sedan. Den nästa bästa tiden är att göra det idag.”

/ Kinesiskt ordspråk

Om Mundekullaskogen

 

Sedan inköpet av 60 ha skogsmark (år 2011) i anslutning till Mundekulla Retreatcenter har ett aktivt arbete pågått att göra skogen mera attraktiv, öka den biologiska mångfalden och sträva mot kontinuitetsskogsbruk. Berndts fond (www.berndtsfond.se) skapades efter gårdens förra ägare (2019) som tar emot fondmedel för att utveckla mångfalden i Mundekullaskogen.

 

 • Lövskog på närmare 30 procent av skogsarealen har planterats in eller självföryngrats.

 • Gammelskog på 120 år har sparats och gammal åkermark har öppnats upp.

 • Blädningsteknik har applicerats på vissa delar.

 • Stora delar av byggnationerna som ägt rum på centret kommer från den egna skogen.

 • Ett effektivt sätt att bekämpa granbarkborren praktiseras i form av att angripna träd huggs ner och rundbarkas för att förhindra spridning.

 • Brandgator har gjorts för att kunna stoppa ev skogsbränder.

 • Handikappvänliga stigar och vägar har anlagts.

 • En vildmarksby med stugor vid och en källsjö har anlagts.

 • Unikt utkikstorn (25 m högt) har byggts i trä med rum för uthyrning www.ecotower.se

 • Ställplats för husbilar har anlagts för att hitta andra sätt att tjäna pengar på skogen än avverkning.

 • Projektet ”Adopt a tree” (adoptatree.se) har skapats då lövträd säljs och planteras ut varpå en namnbricka sätts vid varje träd så ”adoptivföräldern” får ett eget träd och bidrar även till Skogens mångfald. Köp ett lövträd i Mundekullaskogen, klicka här

 • En skogsmässa arrangerad av Södra Skogsägarna hölls senast i Mundekulla 2019.

Dessutom...

 • Ett lövträdshägn på 2 ha har skapats (Skogsträdgård) där ca 15 olika svenska traditionella lövträdsarter finns planterade i samråd med Skogsstyrelsen. Dessutom ytterligare fruktträd örter, blommor, dammar och buskar. En huggelbädd har gjorts, ett flertal stigar, en swale, olika bostäder för fåglar, fladdermöss, ormar har byggts och bänkar och en plats att brygga har skapats. F.n. sätts skyltar upp vid de olika träden med syfte att skapa en visnings- och utbildningsträdgård.

En äldre man i bygden beskrev sin upplevelse av Mundekulla enligt följande:
"I skogen växer det mest granar då andra arter röjs bort och på öppna fälten besprutar vi så det bara växer en viss gröda. Mundekulla representerar platsen där skogen och fälten möts med ett myller av liv där allt får finnas och utvecklas på bästa sätt”.

Välkommen till en inspirerande dag för alla oavsett förkunskaper!

Praktiska detaljer

Pris Seminariet kl 10–18:

Vuxen: 895 kr

Under 25 år: 745 kr

Mat: fm fika, lunch, em fika ingår

Möjlighet att köpa till:

Middag (kl 18-19) : 130 kr

Konsert med Emil Jensen: 295 kr

Läs mer här

Övernattning

Läs mer om rum och priser här

Information mat och boende

 • Mundekulla serverar ekologisk och vegetarisk mat och erbjuder mjölk- och glutenfria alternativ för dig som önskar. Vi kan dock inte tillgodose tillfälliga dieter.

 • Alla deltagare ska anmäla sig i receptionen vid ankomst.

 • Ta med lakan och handduk. Kan också hyras för 150 kr/set i receptionen.

 • Var och en städar sitt rum. Städning kan köpas för 300 kr per rum. För icke utförd slutstädning debiteras 400 kr.

 • Stearinljus får inte användas på rummen och husdjur får inte medfölja.

Bokningsregler

Läs våra bokningsregler här

Resa till Mundekulla

Klicka här för information om hur du tar dig till Mundekulla.

Samåkning

Välkommen att gå med i vår samåkningsgrupp på Facebook där du kan önska eller erbjuda skjuts till ett specifikt event på Mundekulla.

EVENTET HAR PASSERAT
vårbild.jpg

Datum & Tider

Datum 16 juli 2022, kl 10–18

Möjlighet att köpa till middag, konsert och övernatttning.

Kontakt

Maila: info@mundekulla.se

Pär Holmgren.jpg

Pär Holmgren

Foto Karin2m.jpg

Karin Arnell

Anders Folkesson_edited.jpg

Anders Folkesson

Pia-1.jpg

Pia Björstrand

peter.jpg

Peter Elmberg

DSCF3640.jpg

Sandra Geitz

margaretabsandeback-emil-jensen-2.jpg

Emil Jensen

DSCF4153.jpg
IMG_E4922.JPG
EVENTET HAR PASSERAT
bottom of page