Sunday Summit

Det finns en längtan hos många människor att komma samman i en gemenskap för att ge tid och fokus till sitt inre liv. En stund att stilla oss, vila och bli närvarande i nuet samt reflektera över veckan som varit och hämta ny kraft och inspiration att ta med oss ut i livet.

Vi tror att sådana stunder fyller en mycket viktig uppgift i det liv som många människor lever i dag, fyllt av aktiviteter och med en tendens att rulla på i allt snabbare takt. Att stanna upp och ge sig själv tid att vila, tänka och känna efter är kanske det viktigaste vi kan göra för att finna och bevara hälsa och inre välmående.
 
För att kunna leva med en djupare inre tillfredställelse kan vi även behöva stanna upp och ställa oss frågor som : Vem är jag ....Vad vill jag med mitt liv ... Hur kan jag leva mer i glädje och ge av mina unika gåvor  ... och vi behöver inte minst ge oss tid att lyssna till svaren. 

Vår intention är att skapa sådana tillf'ällen på ett sätt och i den anda som vi känner kan passa de som kommer till våra event i Mundekulla. Där mötet är i centrum och syftet är att bli mer medveten om sina egna val och följderna därav

 

Sunday Summit 12 augusti

Söndagen den 12 augusti under Mundekullafestivalens 20-årsjubileum. hölls den första Sunday Summitstunden i Mundekulla. 

Den blev mycket uppskattad.

Medverkande med tal, sång och musik:

Anne Solveig
Peter Elmberg
Tomas Frankell
Inez Berete Rubin
Janeric Ström
Eva Cederblad
Gunnel Mauritzon