Volontärskap på Mundekulla

Du kan bidra till Mundekullas och din egen utveckling genom volontärskap på olika sätt!

Allmän info
Att vara volontär på Mundekulla bygger på att du kan ta hand om dig själv, trivs i livet och känner att du vill bidra till verksamhetens och din egen utveckling. Om du är i en fas i livet där du behöver mycket hjälp och stöd och går på mediciner måste vi tyvärr meddela att Mundekulla inte är rätt plats för dig.
Sysslorna som erbjuds är i första hand kökshjälp, städ och enklare trädgårdsarbete och ev kontorssysslor. Mundekulla är mest aktivt under sommarmånaderna juni-aug då behovet för volontärer även är störst. Om du vill undervisa i Yoga, massage, meditation mm rekommenderar vi dig att i stället förlägga din kurs på Mundekulla. Läs mer här >>


1. Festival volontär, 3-4 dagar
Under sommarmånaderna erbjuder vi olika festivaler där det finns möjlighet att hjälpa till några timmar om dagen. Oftast ankommer man dagen före och hjälper till begränsad tid under hela festivalen mot reducerad festivalavgift. Läs mer om våra olika festivaler på www.ekofestivaler.se och kontakta respektive arrangör för mer info och upplägg.

2. Kort- eller långtidsvolontär, 2 veckor - 1 år
Våra korttidsvolontärer stannar minst en månad (i första hand under sommartid från mitten av juni till mitten av augusti). En del människor har stannat i Mundekulla under längre tid och funnits till hand såväl sommar, höst, vinter och vår. Desssa kommer vanligtvis först under kortare tid där följdeffekten blir att de stannar under en längre tid.

Övrig info för kort- och långtidsvolontärer
-Gemensamt för både korttids- och långtidsvolontärer är att man kommer två veckor på prov till att börja med alt vid några helger, om du inte varit volontär på Mundekulla tidigare.
-Antalet volontärer på Mundekulla under året varierar mellan 1-4 personer. 
-Både korttids- och långtidsvolontärer bidrar med ca 30 tim i veckan som fördelas utifrån behov.
-Vi försöker ha måndagar lediga och regelbundna tisdagsmöten då vi går igenom veckan som kommer. Det kan vara 8 tim en dag och inget nästa, vilket vi diskuterar fram utifrån Mundekullas och volontärernas behov.
-Vi har ett övergripande möte vid din ankomst kring dina behov och om du ex. vill åka bort någon helg under din volontärsperiod.
-Det finns möjlighet att vara med på delar av aktiviteterna som äger rum men Mundekullasysslorna går alltid först. En del aktiviteter fungerar det mindre bra att vara med på vilket är upp till resp kursledare att bestämma, vilket vi stämmer av i samband med din ankomst.
-Du bor i ett gemensamt boendeutrymme med andra volontärer (kvinnor för sig och män för sig), en del väljer att bo i tält/tipi.

Mer info
Maila info@mundekulla.se för mer info