Berndt Elmbergs fond

Bakgrund
Berndt växte upp i Mundekullas grannby (Skallebo) och flyttade hemifrån i unga år. Han utbildade sig till byggnadsingejör och har varit drivande i flera företag i Malmöregionen däribland Vd för Miljöbyggarna med syfte att skapa hållbara utemiljöer i städer. 
År 1998 inköpte han det förfallna ödehuset i Mundekulla 1998 (nyss fyllda 60 år) efter att ha gått en ledarskapskurs och fått frågan "Vad ska du göra med resten av ditt liv?" Han funderade hur han kunde ge tillbaka till sin hembygd och använda sina kuskpaer inom projekledning och hållbart byggande och resultatet blev Mundekulla Retreatcenter som låg bara ett stenkast från hans födelsehem. 
Under hans ledning restaurerades den fallfärdiga gården tillsammans med sonen Peter och Berndt har även sett till att nya, större byggnader uppförts, såsom matsal, boenderum, eventlokaler med ekologisk utgångspunkt utifrån devisen "tänk sju generationer framåt inför varje vikitgt beslut". 
Berndt har även låtit gräva källsjöar på området med syfte att naturligt rena vattnet samt även gjort skogstigar, en vildmarksby och startat ett skogsvårdsprojekt (Mindfulness garden) där endast lövskog planterats på ett 2 ha stort område för att bidra tillnaturlig mångfald. Sveriges skog består i stort sett bara av gran och tall till skillnad från när Berndt själv växte upp ibygden. Visionen för Mundekullaskogen är att minst 30% av ska bestå av lövskog så för varje gran som sågas ner i framtiden skapas utrymme för lövträd.
Anläggningen innehar solcellsanläggning, rum isolerade med ekologiska material (ull, hampa, lin, kutterspån, kork, halm, tindingspapper/ekofiber, träsfiber ull), lerhus, Vikingaby samt urinseparerande toaletter och bergvärme. Mycket byggmaterial är är återanvänt och merparten av trästommar och panelbrädor kommer från den egna skogen. Hans senaste projekt är ett 22 m högt utkikstorn (som en del av en barndomsdröm) med tillhörande övernattningsrum. Läs mer om vår ekoprofil 

Framtiden?
För att kunna förvalta Berndts arv har vi valt att skapa en fond med syfte att fortsätta utveckla platsen med hållbarhet som grund vad gäller såväl framtida byggnationer samt skogsvård. 
Välkommen att skänka en valfri gåva stor som liten på nedan konto (Mundekulla Amfiteater). 
Pengarna kommer att öronmärkas till en fond i Berndts namn.
Bankgiro: 646-5462
Swish: 123 621 34 82


Berndt som skådespelare
Under senare år var Berndt och hans fru Irene med i Musikalen Hemstannarna, skriven av sonen Peter Elmberg och Anne Solveig (som driver Mundekulla Retreatcenter). Musikalen handlar om den svenska emigrationen då framförallt deras hembygd i Mundekullabygden (ett stenkast från Vilhelm Mobergs födelsehem) drabbades hårt. Upp emot hälften av bygdens folk emigrerade till Amerika och flertalet av deras släktingar fanns i Amerika. Berndt berättar ofta att han har mer släkt i USA än i Sverige då hans pappa var den enda av 7 syskon som stanande kvar i Sverige. Han skulle dock emigrerat men åkte in i beredskap under första världskriget 1914 varav hans yngre son åkte och han fick då ta över gården i byn Skallebo (Mundekullas grannby) istället. Sista föreställnigen ägde rum på Kalmar teater den 13 nov 2017. 
Se första akten av Föreställningen "Hemstannarna" från Växjö Konserthus

Läs mer
Lycksalighetens ö >>
Tillsammanspodden>>
En nyskriven låt till Berndt >>
20 år av historia >>
Berndts betydelse för Mundekulla >> 
Möt Mundekullas tre grundare >>
Om att hedra den äldre relationen >>
Valkyrians Bön (Sång till Berndt) >>
Sträck mig din hand (Sång till Berndt) >>

"Peter & Irene på Irenes Födelsedag" 19 sept 2017