Historia

Bakgrund
1997 flyttade Peter Elmberg, 25 år gammal till familjens sommarstuga i föräldrarnas födelsebygd 500 m från Mundekulla. Peters pappa Berndt kom och hälsade på och tillsammans började de smida planer om att inköpa den gamla gården i Mundekulla som öde i 12 års tid. Gården inköptes 1998 tillsammans med 8 ha åker- och hagmark för 250.000:-, vilket många ansåg ett överpris. (2011 köptes även 56 ha skog in som en gång tillhörde gården). Peter träffade Anne 1998 som flyttade till Mundekulla år 2000 och de driver idag verksamheten tillsammans.

Varsam restaurering
Det unika med gården och mangårdsbyggnaden var att praktiskt taget ingen renovering hade gjorts sedan det byggdes 1820, däremot regnade det in i varje rum så en omfattande restaurering ägde rum 1998-2000. Takpannorna plockades ner och taket tätades, sedan lades takpannorna på plats igen. Ytterpanelen på fasadväggarna togs bort och papp spikades på den gamla timmerväggen för att huset skulle hålla tätt, varpå samma panelbrädor med de gamla spikarna återfästes på fasaden, kompletterat med återanvänd panel från andra hus. De drygt 100 år gamla uttorkade fönsterbågarna linoljades och fick ny lyster och de gamla handblåsta glasen pryder än idag bågarna. Målet med byggnationen och verksamheten som helhet har varit att ta det bästa från vår historia samt från vår nutid (genom att gynna ekologiska och hållbara produkter och tänkesätt) och skapa en ännu bättre och mer hållbar framtid.

Byggnadsvårdsmässa och Musikfestival
Den första Byggnadsvårdsmässan (som lockade närmare 2000 besökare/dag) samt Musikfestivalen hölls sommaren 1999, därefter hölls ytteligare tre Byggnadsvårdsmässor, tre Hälsomässor (Mundekulladagarna) medan musikfestivalen fortfarande erbjuds på årlig basis samt en mängd kurser, retreater och konferenser.

Ekologisk byggnation
All byggnation har utförts med varsam hand och med ekologin i åtanke. Det gamla kokhuset har blivit butik och galleri, höloftet har inretts som konsert och eventlokal samt ytterligare 1500 kvm har byggts till som inretts till samlingslokaler, övernattningsrum, restaurang, kontor, reception, spa m.m. Nybyggnationen består av återanvända byggnadsmoduler från IDEON i Lund, panelen kommer från egen skog och ekologiska isoleringsmaterial såsom ull, lin, hampa, kutterspån, kork, träfiber ull, ekofiber har använts. Ladugårdstaket pryds av en Solcellsanläggning på 120 kvm. På platsen finns även en Amfiteater (i ett f d. grustag), ett ler- och halmbalshus, en vildmarksby samt en liten medeltidsby med stugor från Arn-filmerna mm.

Läs en artikel om byggnationen i Tidningen Husbyggaren

Läs om utmärkelser

Läs om vår miljöprofil

Läs om människor som medverkat här