loading...

Historia

1997 Bakgrund
Peter Elmberg, flyttade, 25 år gammal till familjens sommarstuga i föräldrarnas födelsebygd 500 m från Mundekulla. Peters pappa Berndt kom och hälsade på och tillsammans började de smida planer om att inköpa den gamla gården i Mundekulla som stått öde i 12 års tid.

1998 Gården inköptes
tillsammans med 8 ha åker- och hagmark för 250.000:-, vilket många ansåg ett överpris. (2011 köptes även 56 ha skog in som en gång tillhörde gården).

1998 - 2000 Varsam restaurering
Det unika med gården och mangårdsbyggnaden var att praktiskt taget ingen renovering hade gjorts sedan det byggdes 1820, däremot regnade det in i varje rum så en omfattande restaurering ägde rum. Takpannorna plockades ner och taket tätades, sedan lades takpannorna på plats igen. Ytterpanelen på fasadväggarna togs bort och papp spikades på den gamla timmerväggen för att huset skulle hålla tätt, varpå samma panelbrädor med de gamla spikarna åter spikades på fasaden, kompletterat med återanvänd panel från andra hus. De drygt 100 år gamla uttorkade fönsterbågarna linoljades och fick ny lyster och de gamla handblåsta glasen pryder än idag bågarna. Målet med byggnationen och verksamheten som helhet har varit att ta det bästa från vår historia samt från vår nutid (genom att gynna ekologiska och hållbara produkter och tänkesätt) och skapa en ännu bättre och mer hållbar framtid. Tanken var då att hyra ut det gamla huset till människor från storstaden som ville flytta ut på landet. Projektet med restaureringen följdes upp av Tina Jeppsson med regelbundna artiklar i tidningen Barometern. Dessa artiklar blev sedan till en bok "Drömmen i Mundekulla"

1998 - 2000 Anne Solveig och Peter möts
Anne Solveig hade bott i Stockholm under 14 år och där länge närt en dröm om att flytta ut till landet och driva en kursgård tillsammans med en blivande man... Hon hade lärt sig mycket som hon ville dela vidare med andra... Hon hade arbetat på ett hälsohem, mediterat under många år, gått en mängd kurser i personlig utveckling, kreativitet, sång, målning, ekologi, läst psykologi och internationella fredsfrågor och utbildat sig till Avslappningslärare och Alla kan sjunga ledare. Nu ville hon använda allt detta för att bygga upp en kursgårdsverksamhet och inspirera andra till att leva ett mer rikt och glädjefyllt liv i harmoni med naturen.

Peter hade rest runt i världen och och levt på att sjunga och spela på olika platser... han hade även bott på olika andliga center samt läst indianhistoria och hade en dröm om att leva mer i harmoni med naturen och i community med andra... att tänka sju generationer framåt... Peter hade också skrivit en mängd sånger med budskap om hur vi kan leva i fred här på jorden... Han hade bott under två år i en liten stuga i skogen 1 km från Mundekulla och odlat sina egna grönsaker. När Anne och Peter möttes ville de båda dela med sig sång och musik och bjuda in andra för att att samverka till att skapa en bättre värld och deras drömmar stämde väl med varandra.

1998 - 2000 Byggnadsvårdsmässa och Musikfestival
Under tiden som huset restaurerades kom många förbi och ville lära sig mer om att restaurera gamla hus... Därmed beslutade Berndt att bjuda in till den första Byggnadsvårdsmässan (som lockade närmare 2000 besökare/dag) Därefter hölls ytterligare tre Byggnadsvårdsmässor samt den första Musikfestivalen hölls sommaren 1999. Den har sedan blivit ett årligt evenemang i Mundekulla.

2000 Anne och Peter startar kursgården
När huset väl var färdig restaurerat hyrde Anne en del av ovanvåningen och Peter och Anne började bjuda in till Kulturcafe. Så småningom tog de över hela huset och bjöd de in till Hälsomässor, Musikfestivaler och retreater. Den enda stora lokal som fanns då var Höloftet. Eftersom det behövdes sovplatser så byggde Berndt 6 rum på ovanvåningen på det gamla kokhuset och en kurslokal byggdes till på bottenvåningen där. Nu kunde de erbjuda fler kurser och event med övernattning och i takt med det, byggdes anläggningen ut ytterligare.

2000 - 2012 Verksamheten byggs upp i glädje
Det var en glädje att samverka med att bygga upp kursgården...  Anne och Peter lade ner massor med tid och energi och kärlek på verksamheten. De erbjöd själva en mängd events samt bjöd in andra att hålla kurser. Till att börja med drev de allt på egen hand men snart fick de hjälp av Camilla som stannade på kursgården under 4 säsonger och lagade mat samt hjälpte till med allehanda praktiska saker... senare kom även Helena, Mona och Linda och efter det har det fortsatt att komma fler medarbetare efter hand. Berndt Elmberg såg till att anläggningen byggdes ut ytterligare och två nya stora byggnader kom till med kurslokaler, rum, sovloft, kontor och restaurangdel.

2012 - 2016 Peter tar över mer
Efter 2012 minskade Anne successivt ner sitt engagemang att driva en kursgård men fortsatte att erbjuda en del kurser och retreater och festivaler.  Peter tog över ansvaret mer för att driva kursgården... och nya medarbetare kom in.

2016 Anne och Peter sklijer sig
Beslutade sig Anne och Peter för att inte längre vara ett par. Peter tog över huvudanvaret för verksamheten och Anne har tagit nya steg i livet men erbjuder event och retreater samt finns med litegrand ibland och supportar verksamheten.

2017 Irene lämnar oss
Irene - Peters mamma var under alla år ett viktigt stöd till Mundekulla... Hon hjälpte till i verksamheten, hade hand om butiken, emailistor och mycket annat... Bl.a kom hon varje sommar och drog upp alla tistlar på ängen så att vi och deltagarna kunde gå barfota där... 2017 lämnade hon världen efter en kort tids sjukdom. läs mer Irenes fond

2019 Berndt lämnar oss
Efter en längre tids sjukdom och lämnade Berndt oss och Mundekulla. Han hade då under flera år påbörjat sitt kanske största livsprojekt - att bygga ett torn i Mundekulla... Utan Berndt inget Mundekulla... Alla byggnader och platsen har varit grunden vi kunnat bygga verksamheten på. Peter tar nu över huvudansvaret helt för både verksamheten platsen och byggnationer. Läs mer Berndts fond

2020
Tornet är nu på väg att färdigställas...  

Sammanfattning - Teamwork
Anne, Peter och Berndt har alla bidragit med en mycket viktig del när det gäller att skapa och bygga upp Mundekulla kursgård - Numera Mundekulla Retreatcenter. Anne bar på drömmen och visionen och hade också många verktyg med sig från alla kurser hon gått samt hälsohem. Hon var också den som fixade marknadsföring, bilder, annonser och broschyrer till att börja med.... Berndt var den som lade en grund för kursgården genom satsa all sin tid och energi på att bygga upp platsen med de stora byggnaderna. Peter var den drivkraftige och sociala ofta med ansiktet utåt och lätt att ta nya kontakter... Han hade mycket nya ideer och projekt samt energi och kraft att genomföra dem. Peter har också sett till att bygga upp det vackra halmhuset (Sanctuary) samt Hobbit house och Annes hus på kullen. De senaste åren har också alla nya medarbetare betytt mycket och Mundekulla fortsätter nu att drivas av ett fint team. 
 
Ekologisk byggnation
All byggnation har utförts med varsam hand och med ekologin i åtanke. Det gamla kokhuset har blivit butik och galleri, höloftet har inretts som konsert och eventlokal samt ytterligare 1500 kvm har byggts till som inretts till samlingslokaler, övernattningsrum, restaurang, kontor, reception, spa m.m. Nybyggnationen består av återanvända byggnadsmoduler från IDEON i Lund, panelen kommer från egen skog och ekologiska isoleringsmaterial såsom ull, lin, hampa, kutterspån, kork, träfiber ull, ekofiber har använts. Ladugårdstaket pryds av en Solcellsanläggning på 120 kvm. På platsen finns även en Amfiteater (i ett f d. grustag), ett ler- och halmbalshus, en vildmarksby samt en liten medeltidsby med stugor från Arn-filmerna mm.

Läs en artikel om byggnationen i Tidningen Husbyggaren

Läs mer om Berndts fond

Läs mer om Irenes fond 

Läs mer om Anne Solveig

Läs mer om Peter Elmberg

Läs om utmärkelser

Läs om vår miljöprofil

Läs om människor som medverkat här

Anne berättar om drömmen om en kursgård, vägen dit och de första 10  åren...