"Adopt a tree in Mundekulla" 

Honour Our Mother Earth Garden
Planting trees is one of the best climate compensating acts one can do!
Right now you can buy a tree (1000 crowns/100 Euro) that we will plant in the "Honouring Our Mother Earth (H.O.M.E) Garden" that is taking shape at Mundekulla Retreatcenter during 2020/2021. This garden is a sustainable project related to the "Mundekullasong" Honouring Our Mother Earth that was released on the World Environment Day, June 5 including voices from more than 25 countries. 
Buy a tree here >>

Köp ett träd i Mundekullaskogen
De träd som säljs för närvarande kommer att planteras i "Honouring Or Mother Earth Garden (se ovan)
"Adopt at tree in Mundekulla" innebär att vi mot en kostnad av 1000 kr planterar vi och tar hand om ett lövträd i Mundekullaskogen via Berndt Elmbergs minnesfond. Bredvid varje träd placerar vi en bricka med resp "sponsors" namn. Berndt var medgrundare och fd ägare av Mundekullafastigheten och fonden skapades efter hans bortgång den 28 juli 2019. Till verksamheten i Mundekulla finns ca 60 ha skog. Vi ämnar förvalta skogen i enlighet med Berndt Elmbergs vision 30 % lövträd

Detta får du genom sponsringen av ett eller flera träd (1000:-/träd)
- Boken om Berndt vid namn "Landsbygsoptimsten i Mundekulla" (klar juli 2021)
- Tackskylt/ar med ditt namn vid "ditt/dina" träd
- Inbjudan till invigning efter träden planterats under 2021

Sponsring av ett mindre belopp
Vid ett mindre belopp får du ett tack på en informationskylt vid ingången till lövträdsplanteringen. Du kan även ange om du vill dela ett träd med någon i samband med ditt bidrag via detta bokningsformulär.

Delaktighet och spridning
Genom din gåva har du möjlighet att följa och vara delaktig i Mundekullas hållbarhetsarbete och besöka ditt och andras träd och se dess utveckling vid din nästa Mundekulla kurs. Du bidrar även till spridandet av Berndts ideer om hållbar värld och en levande landsbygd.
Gå med i Facebookgruppen Adopt a Tree in Mundekulla >>
 

Bakgrund
När vi köpte in den angränsande skogsfastigheten i anslutning till Mundekulla Retreatcenter 2012 beslutade vi oss för att förvalta skogen för kommande generationer. Detta beslut resulterade bla att anlade en lövträdskog på 2 ha ÅR 2016. Vi valde även att bygga en liten vildmarksby, anlägga skogsstigar för att göra naturen tillgänglig samt bygga Mundekulla Eco Tower - ett torn med utsikt över skoglandsskap med boenderum för att skapa kontakt mellan människa och natur i linje med vår vision om att tänka sju generationer framåt.

Skogsbad, stillhetens trädgård och forskning i Mundekulla
I Mundekulla har även elever från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp utvecklat en trädgård baserad på aktuell forskning vid namn Stillhetend Trädgård (Peacegarden). Avhandlingen utgår från 8 olika naturkaraktärer som är viktiga i människans rehabiltering från olika stress sjukdomar. (se nedan dokument)
Läs mer om olika projekt relaterade till Mudnekulla och hälsa i Mudnekulla Läs mer här >> 

Lyssna till Mundekullas Gröna julhälsning 

Se Mundekulla-anläggningen från ovan

Se projektet "Mundekulla Eko torn"