Mundekulla Eco-Living

"Mundekulla Eco-Living" förtydligar att din vistelse på Mundekulla är miljöanpassad. 


"Tänk 7 generationer framåt innan varje viktigt beslut" / Indiansk ordspråk

Bakgrund
Som en del av mina universitets studier till Beteendevetare läste jag Indianhistoria på "University of La Crosse, USA" år 1996. När jag möttes av citatet "Tänk sju generationer framåt, innan varje viktigt beslut" funderade jag om det gick att driva ett företag kring denna princip. När jag kom hem från mina studier bosatte jag mig under ett eremitår i en stuga på 10 kvm, 1 km från Mundekulla och praktiserade mina nyvunna kunskaper. 1998 inköpte vi Mundekulla Gård som idag utvecklats till ett internationellt kulturcenter där vi strävar efter "hållbarhet i alla led"

Peter Elmberg, Vd Mundekulla

Mundekullas miljöarbete
Mundekulla är en organiskt växande plats under ständig utveckling. Vår målsättning är att leva, bo, bygga, utveckla och driva verksamhet i enlighet med naturen. Här är några av de åtgärder vi gjort för att skapa en hållbar upplevelse för våra besökare och vår omvärld.

Mat
Vi serverar minst 80% ekologisk och vegetarisk/vegansk mat (ca 10000 portioner/år)
-Vi köper våra grönsaker från närliggande Solmarka Biodynamiska gård sydöst om Kalmar
-Därefter kompletterar vi med Ekologiska grönsaker från Konsum samt andra leverantörer
-Alla torrvaror köps in från Bio Food i Stockholm

Transport och beläggningspotential
Mundekulla ligger 10 km från Emmaboda med tåg från Stockholm, Göteborg, Köpenhamn (3-4 timmar)
-Hälften av våra gäster kommer via tåg. Vi betalar halva kostnaden för taxi för att underlätta kollektivresor.
-Vi har valt att göra evenemang upp till 300 personer då vi inte vill göra för stor skada på naturen
-Vi har även skapat ett samåkningsformulr så deltagare lättare kan ta sig till oss i grupp

El/uppvärmning
- Vi installerade en av regionens största solcellsanläggningar (2013), på 120 kvm a' 17 000 kw/h/år, via ett pris som tilldelades oss Läs mer
- Utöver solceller värmer vi upp husen med bergvärme och luftvärmepumpar (drygt 10 st)
- Vi använder oss huvudsakligen av led- och lågenergilampor
- Vi bedriver mindre verksamhet under vinterhalvåret, då kostnaden för uppvärmning kräver mer energi

Internet
- Vi var första byföreningen i Kalmar län som erhöll nergrävt bredband (100 mbit) år 2013

Byggnation
- Vi började med att vi restaurera den gamla mangårdsbyggnaden i 1820 tals stil under (1998-2000)
- Vi har isolerat med ekologiska material, ex. ull, hampa, lin, ekofiber, kutterspån, träfiberull, kork, halm
- Vi har bl.a. isolerat med 5 containrar kutterspån i innertaken hämtade från vårt lokala sågverk.
- Stora delar av byggnadsmaterialet är återanvänt såsom fönster, toaletter, tvättställ, tegelpannor, trä
- Målning har utförts med traditionell linoljefärg och slamfärg på hela anläggningen
- Byggnaderna består av trämaterial huvudsakligen egen skog, som blåste ner vid stormen Gudrun/Per
- Vi har byggt ett ler- och halmbalshus vid namn "Sanctuary" som fått stor uppmärksamhet
- Vi har byggt en liten stuga (Tiny House) utan el och rinnande vatten, som värms upp av solel
- Våra två största byggnader utgörs av återanvända byggnadsmoduler (16 st á 10 x 2,60 m)
- Vi har byggt en 240 kvm samlingslokal med återanvänt glas (som erhölls gratis) utmed alla väggar
- Vi har byggt ett 22 m högt utsiktstorn med somrum som visar på träbyggnationens unika möjligheter
- Vi har restaurerat en jordkällare (Hobbithouse) en timrad Linbasta till bastu, en hölada till gårdsmuseum
- Vi har byggt upp två vikingastugor från Arn-filmerna som isolerats med Lin
- Alla balkonger/terasser är byggda av ek, minimalt med tryckimpregnerat trä har använts på området
- Vi har byggt en vildmarksby bestående av en hölada och för övernattning i det vilda
- Vi har byggt en Amfiteater (fd Grustag) i naturen där vi bla sätter upp våra musikaler

Skogs/naturvård
Målsättningen är att minst 30% av vår skog ska vara löv träd och att blädningsteknik praktiseras vid avverkning (ett träd i taget)
- Vi har grävt 4 dammar (källsjöar) på området för att för att rena vattnet från odlingsmarken till skogen
- Vi har anlagt vandringsstigar och skapat naturvårdsområden i vår skog på 60 ha
- Vi har valt att spara ca 2 ha "avverkningsklar" gammelskog med mycket mossa och skägglav
- Vi har planterat ca 2 ha med lövskog (inhägnad) för att bidra till ökad mångfald (Mindfulnessgarden)

Odling
- Vi driver pemrakulturodlingar i anslutning til restaurangen

Återvinning
- Vi har en återvinningsstation på området, där vi sopsorterar och återvinner.
- Vi tar hand om gårdens kompost i våra odlingar

Avlopp
- Gården innehar bl.a. urinseparerande toaletter där fekalierna komposteras och urinet sprids på åkrarna
- Istället för tre kammarbrunnar som avlopp har vi 4 kammarbrunnar för att säkerställa att vattnet blir rent

Studiebesök
Vi arbetar endast med förbokade grupper (ingen rumsuthyrning). Välkommen på studiebesök >>

Utmärkelser
Läs mer om olika utmärkelser Mundekulla erhållit genom åren. Läs mer
År 2009 omnämndes Mundekulla Eco-Living i Expressen (objekt nr 10) Läs mer

Vår filosofi: en mötesplats i tiden!
Husen är byggda och restaurerade med ekologisk utgångspunkt, där gamla metoder och teknik blandats med ny kunskap, d.v.s. utgått från det bästa från igår i kombination med det bästa från idag, för att skapa bästa möjliga framtid. Genom att välja miljövänliga produkter och lösningar blir initialkostnaden ibland högre, men samtidigt stöttar vi ett hållbart synsätt genom medveten konsumtion, som i sin tur leder till nya konstruktiva och innovativa lösningar. Vi har hållit ner kostnader genom återanvändning av material samt användandet av egen skog. Mundekulla är en plats där dåtid möter nutid med siktet mot en hållbar framtid!