Musikaler

Genom åren har vi skrivit egna skådespel, musikaliska berättelser, julspel, barnsagor, Mundekullashower mm. Tillsammans har vi skrivit mer än 1000 sånger i olika genrer samt ett trettiotal cirkeldanser (Mundekulladanser) som bl.a. utgör grunden på den årliga Musikfestivalen. Att skapa olika sammanhang att dela med oss av vår musik och kreativitet ligger till grund för Mundekullas existens.

Mundekulla Amfiteater
Sommaren 2013 invigde vi vår Amfiteater i ett fd grustag på ägorna i Mundekulla genom uppsättningen av Musikalen "Hemstannarna" och som sågs av över 3000 personer under 20 föreställningar 2015.
Uppföljaren  "Hitkommarna " är under produktion och bygger på våra resor och möten med den Västafrikanska kulturen och inte minst deras möten med den svenska!

Välkommen till Mundekulla / Hälsar Peter och Anne