Sunday Summit i Mundekulla

Med Sunday Summit vill vi erbjuda en lugn, vacker och upplyftande Söndagsstund för själen i en härlig gemenskap. En stund med inspirerande tankar, sång, musik, stillhet men också glädje och gemenskap. En stund bortom religioner där hjärtat är i centrum och där både barn och vuxna deltar..

Det finns en längtan hos många människor att komma samman i en gemenskap för att ge tid och fokus till stillhet och inre växande. Söndagar har sedan länge varit den dag då många fyller den längtan med besök i kyrkan. I Mundekulla vill vi välkomna människor att mötas bortom religioner där kärleken i hjärtat är i fokus "Love is my religion"  Vi tänker att djupast innerst inne så bär alla en längtan efter inre frid och kärlek
Vår intention är att skapa en möjlighet att i gemenskap med andra ge näring till denna inre längtan i den anda som vi tänker kan passa de som kommer till våra event i Mundekulla

Vi tror att sådana stunder fyller en mycket viktig uppgift i det liv som många människor lever i dag, fyllt av aktiviteter och med en tendens att rulla på i allt snabbare takt. Att stanna upp och ge sig själv tid att vila, tänka och känna efter är kanske det viktigaste vi kan göra för att finna och bevara hälsa och inre välmående.
 
För att kunna leva med en djupare inre tillfredställelse behöver vi  lyssna in: Vad vill jag egentligen ? Hur kan jag leva mer i glädje och ge av mina unika gåvor  ... och vi behöver ge oss tid att lyssna till svaren. 

Nästa Sunday Summit planeras att bli Söndagen 9 aug 2020 för dem som deltar på Musikfestivalen i Mundekulla. I framtiden kommer vi troligen att erbjuda fler Sunday Summit stunder samt även på andra platser.

Sunday Summit

Inspirerande tankar
Stillhet meditation 
Sång och musik
Ibland cirkeldans

En film från förra årets Sunday Summit  2019

Sunday Summit 12 augusti 2018

under Mundekullafestivalens 20-årsjubileum. hölls den första Sunday Summitstunden i Mundekulla.

Den blev mycket uppskattad
Medverkande med tal, sång och musik:

Anne Solveig
Peter Elmberg
Tomas Frankell
Inez Berete Rubin
Janeric Ström
Eva Cederblad
Gunnel Mauritzon
 

Sunday Summit 11 augusti 2019

Bjöd vi in till ännu en Sunday Summit stund under Musikfestivaleni  Mundekulla.

Medverkande med tal, sång och musik:

Anne Solveig
Peter Elmberg
Eva Cederblad
Saga och Vilfred 
Tomas Frankell
Klas Parknäs
Janeric Ström
Lars-Magnus Österberg
Lennart Hallström
och en gulorange fjärilslarv :)