Fredskonsert i Mundekulla (inspelning) 26 maj kl 14.00

Välkommen att vara publik och sjunga med i sångparterna i samband med radioinspelningen av "Mundekullas Fredskonsert" den 26 maj kl 14.00. Förboka gärna din plats genom att klicka att du kommer på facebook eventet (Så vet vi ungefär hur många vi ska ställa fram stolar och föbereda för)

Upplägg
Konserten kommer att spelas in av "Gudstjänsten i P1" och sändas i radion den 22 sept 2019. Som besökare denna eftermiddag får du vara med om inspelningen och sjunga med i de sånger som framförs (sångtexter delas ut till enkla melodier). Programmet varar i 56 minuter och innehåller även böneläsning, dialogsamtal samt en medverkande lokal kör. 

Om konserten
Fredskonsertern består av 12 fredsböner från olika traditioner inspirerat från ett fredsmöte i Assisi 1986 tonsatta av Peter Elmberg i samarbete med Jan Eric Ström och Lars Magnus Österberg. Varje sång inleds med att bönen läses på svenska och sedan framförs den på engelska. Varje sång erbjuder allsångsparti som som är enkelt att sjunga med på. Konserten har framförts vid drygt 30 tillfällen sedan 2013, mestadels i kyrkor i Sverige och Norge samt även en konsertturnebestående av 4 konserter i Assisi och Florens, Italien
Läs mer www.12peaceprayers.com

Bakgrund
Johannes Paulus II (dåvarande Påven i Rom) bjöd in representanter från 12 olika religioner till Assissi år 27 okt, 1986 (Fransiscus hemby). Alla ombads ta med sig en fredsbön från sin tradition som delades i samband med en gemensam fredsceremoni. Han bjöd in till ytterligare två möten, dels 1993 efter kriget i Jugoslavien  samt 2002 efter terrordåden i New York då med en tydlig avsikt om att samlas för ta avstånd från krig i religionens namn. Benedictus XVI bjöd in till det fjärde mötet i Assisi den 27 okt 2011, 25 år efter det första mötet.  

Feedback
"Konserten är en fin manifestation av god vilja med hjälp av språk och uttryck från olika bärande andliga traditioner i världen"/ Christer Staaf (Präst, Vadstena Klosterkyrka)
Läs mer Feedback >>

Unity in Diversity - Enhet i Mångfald
De olika vägar som människorna söker sig till ”sanningen” kan liknas vid ett hjul. Hjulets ekrar utgår från hjulets yttre ring och har sitt inre fäste i navet. De olika vägarna på hjulets ytterring kan då tyckas ligga ganska långt ifrån varandra, ibland på diamentralt motsatt håll. Men när vi låter blicken följa ekrarna mot hjulets mitt ser vi hur de alltmer närmar sig varandra för att slutligen helt förenas i navet. ”Sanningen” kan sägas vara hjulets mittpunkt och erfarenheten av den är densamma i hela världen oavsett religion, kultur eller tradition.
Ur ”Guds födelse i människan - Om mystik och bön i kristen tradition” av Bischofberger & Eklöf