Utbildning till Certifierad Skogsbadguide och Skogsterapiguide,  27 juli - 3 aug 2020

(Certified Forest bathing Guide and Certified Forest Therapy Guide Training)

Kursledare: Petra Ellora Cau Wetterholm
Assisterande ledare: Peter Amling

Läs här om våra strategier angående corona och covid 19 >>

KURSEN ÄR FULLBOKAD. DET BLIR EN TILL KURS 21-28 MAJ 2021. Läs mer här Vid frågor kontakta: contact@shinrin-yokusweden.se 

Välkommen till en fördjupande retreat och professionell utbildning i upplevelsen av läkande naturkontakt och i konsten att guida Skogsbad och Skogsterapi

The Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden bjuder in till en professionell utbildning, träning och fördjupning i skogsbadsguidningens konst, med efterföljande påbyggnad till skogsterapiguide. Den är för dig som önskar en fördjupad naturkontakt och att utveckla en expertis i konsten att guida andra enligt en vetenskapligt underbyggd inlärnings- och guidningsmetod, särskilda färdigheter och beprövad erfarenhet. Träningsprogrammet startar med en veckas intensiv utbildningsretreat som ger ett brett teoretiskt underlag och en rik upplevelsebaserad inlärning. Veckan följs av en 4 månader lång handledd praktik på distans med hjälp av en personlig mentor. Utbildningen erbjuds på svenska.

Du kan välja på två utbildningsvägar: Skogsbad och Skogsterapi. Dessa två begrepp har tidigare varit utbytbara och ungefär samma sak. Men i den japanska formen och genom metodutveckling, kan vi nu skilja dem åt. Skogsbadet är en metodisk väg mot att långsamt vandra in mot naturkontakt. Genom att öppna våra sinnen på särskilda sätt kan vi vägledas bortom ett mer vardagligt sätt att relatera, och in i upplevelsen av att ”skogsbada”, ett avslappnat tillstånd i en relaterande samvaro med den omkringvarande miljön och vår egen inre ”natur”. Skogsterapi kan enkelt sägas bygga på skogsbadsguidning men med en särskild anpassning av guidningskonsten till individer och grupper med särskilda behov, antingen mer allmänna eller diagnostiserade. I klinisk verksamhet tillämpas skogsterapi som komplement till annan behandling och i samråd eller gemensamt med behandlande hälso- och sjukvårdspersonal.

Här nedan finner du mer information om dessa två utbildningsvägar. Det är vår önskan att delge tillräckligt mycket information för att du ska veta vad som kan tänkas passa bäst för dina personliga eller yrkesmässiga önskemål. Om du vill veta mer, har frågor eller önskar ansöka är du varmt välkommen att höra av dig till Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute eller Shinrin-Yoku Sweden (www.shinrin-yokusweden.se).

Utbildning:
 
Certifierad Skogsbadsguide (Forest Bathing Guide):
fördjupning och utbildning i konsten att guida andra i skogsbad; till en sinnlig naturkontakt, stressprevention, avslappning, ökat välmående och återhämtning. Utbildningsprocessen erbjuder både teoretisk och upplevelsebaserad inlärning jämte en vetenskapligt grundad metodmanual och konkret ramverk för skogsbadets konst och färdigheter. Utbildningen följs av 4 månaders manualbaserad praktik där du blir guidad till att fördjupa din egen naturkontakt ytterligare och utveckla din guidningskonst genom praktisk övning och handledning i grupp och enskilt.

Förkunskaper: särskilt intresse samt för ändamålet lämplig bakgrund
Utbildning: 7 dagars intensiv retreatutbildning + 4 månader handledd praktik – Certifiering

Certifierad Skogsterapiguide (Forest Therapy Guide):
är en fortutbildning för dig som vill bygga vidare på din expertis som certifierad skogsbadsguide. Den erbjuder en professionell kompetensutveckling, en grund för hur du tänker, förbereder och guidar för att tillämpa skogsbad som en evidensbaserad metod för enskilda och grupper med särskilda behov. Utbildningsupplägget erbjuder en 3 dagars utbildningsretreat och en efterföljande två månaders praktikperiod. Denna praktikperiod fokuserar på guidning för dem med särskilda behov varför det uppmuntras att du söker individer och grupper som efterfrågar skogsbad och samtidigt lever med stressrelaterad ohälsa eller andra utmaningar. Den individuella och gruppbaserade handledningen som erbjuds, stödjer din utveckling och kompetens som professionell guide.

Förkunskap: Certifierad Skogsbadsguide (eller Forest Therapy Guide enligt annan, likvärdig utbildningsanordnare)
Utbildning: 3 dagars intensiv retreatutbildning + 2 månader handledd praktik– Certifiering


Kursledare

Petra Ellora Cau Wetterholm, huvudlärare på utbildningen, är verksam som legitimerad Psykolog, som Certifierad Natur och Skogsterapiguide, utbildare och handledare och som ledare i mindfulnessbaserad metod såsom MBSR och MBCT. Hon är en stark förespråkare för utveckling av Skogsbad och Skogsterapi och för ett etablerande av naturkontakt i samhället, för vetenskaplig utvärdering och för att integrera naturbaserad behandling inom hälso- och sjukvård. Hon har inriktat sitt arbete som psykolog på neuropsykiatri, mindfulnessbaserad behandling och stressrehabilitering. Andra viktiga influenser är hennes bakgrund inom konstnärligt skapande och de många år hon vistats i heltidsretreat på ett Zenbuddhistiskt tempel.

Hon är grundare och verksamhetsledare för Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute (SNFTI) och det etablerade ”Shinrin-Yoku Sweden”. Hon är även medgrundare till (European) Forest Therapy Institute. Hon har undervisat nationellt och internationellt samt presenterat sitt arbete på ett flertal events och konferenser.

Peter Amling, assisterande ledare, är civilekonom inom ledarskap och organisation, certifierad förändringsledare (ADKAR) samt licensierad Mindfulnessinstruktör hos Mindfulnessgruppen/Minds Unlimited. Han växte upp på landet och naturen var hans lekplats. Behovet av naturkontakt och hur saker i naturen hänger ihop och fungerar har därför alltid fascinerat. Att upptäcka att det fanns något som hette skogsbad blev därför lite som att komma hem.

Peter drivs av att hjälpa människor till välmående, dels som konsult inom förändringsledning och verksamhetsutveckling, dels genom att leda mindfulnesskurser, meditationer och retreater, samt skogsbad. Peter är utbildad Certifierad Skogsbadsguide vid (European) Forest Therapy Institute och Shinrin-Yoku Sweden samt under certifiering till Skogsterapiguide genom SNFTI (Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute).


Praktiska detaljer

Kurskostnad

Certifierad Skogsbadsguide
Pris: 
20 800 kr
Plats: Mundekulla Kursgård
Datum: Retreatvecka: 27 juli - 3 aug 2020
Praktik + handledning: 4 månader, Certifieringsprocess


Certifierad Skogsterapiguide
Pris: (Certifierad Skogsbadsguide 20 800 kr +) 9 800 kr
Plats: meddelas senare
Datum: Retreatdagar: 25-27 september, 2020
Praktik + handledning: 2 månader, 5 oktober – 5 December - Certifieringsprocess


Kostnad för kost och logi, (bokas på separat formulär och betalas i receptionen vid ankomst)
Enkelrum med egen dusch/wc: +7350 kr
Enkelrum med gemensam dusch/wc: +6650 kr
Del i dubbelrum med egen dusch/wc: +6300 kr
Del i dubbelrum med gemensam dusch/wc: +5600 kr
Del i trebäddsrum med gemensam dusch/wc: +5175 kr
Plats i sovalkov bakom draperi (inkl.madrass, täcke, kudde): +4625 kr


Anmälan och registrering
Observera att du anmäler dig i 2 steg:

1) Boka utbildning
Boka din utbildning genom att skicka ett mail till contact@shinrin-yokusweden.se
och betala anmälningsavgiften till: Shinrin-Yoku Sweden, Plusgiro: 89 49 60-4

Anmälningsavgift:
Certifierad skogsbadsguide:  5 000 kr
Certifierad skogsterapiguide: 2 500 kr

Rabatt vid anmälan
Early Bird: Vid anmälan före den 15 januari 2020 till certifierad skogsbadguide: rabatt 1 500 kr
Betala totalt 19 300 kr
 
Mängdrabatt: Vid anmälan till båda utbildningarna till certifierad skogsbadguide och certifierad skogsterapiguide före 31 mars, utgår rabatt om 10% för båda utbildningarna, dvs 3 060 kr
Betala totalt: 27 540 kr

OBS! Rabatterna gäller var för sig men inte tillsammans.

Resterande utbildningsavgift betalas senast 60 dagar innan träningen startar, senast 1 mars, 2020. Om det finns väntelista kan platsen behöva öppnas för annan deltagare.
 
Avbeställning senare än 60 dagar före träning startar, ingen återbetalning erbjuds.
Vid allvarliga hälsoproblem erbjuds återbetalning med 50% mot sjukintyg.


2) Boka kost och logi
Fyll i bokningsformuläret för kost och logi genom att klicka här
Kost och logi betalas sedan i receptionen vid ankomst.


Avbokningsregler
Registrering och inbetalning av anmälningsavgift reserverar en plats på utbildningen. Avbokning inom en vecka, ger full återbetalning av anmälningsavgift med ett avdrag på 500kr för administrativa kostnader. Avbeställning senare än en vecka efter registrering och före 60 dagar före träning, erbjuder återbetalning på 50% med avdrag på 500kr för administrativa kostnader.


Information mat och boende
- Mundekulla serverar ekologisk och vegetarisk mat och erbjuder mjölk- och glutenfria alternativ för dig som önskar. Vi kan dock inte tillgodose tillfälliga dieter.
- Alla deltagare ska anmäla sig i receptionen vid ankomst.
- Tag med lakan och handduk. Kan också hyras för 100 kr/set i receptionen.
- Deltagare städar sitt rum efter kurs/retreat. Slutstädning kan köpas för 200 kr per rum vid ankomst. För icke utförd slutstädning debiteras 400 kr.
- Stearinljus får inte användas och husdjur får inte medfölja.
- Gruppen hjälps åt med disk efter måltider (enstaka diskpass).
- Tag gärna med kläder för skogs/naturvandringar.

För mer info om kursen:
www.shinrin-yokusweden.se


Hitta till Mundekulla >>

Incheckning 27 juli
kl 16.00-18.00.

Därefter serveras middag med eftertföljande kursstart. 

Kursen avslutas 3 aug på eftermiddagen.
 

Certifierad Skogsbadsguide: 
20 800kr
(1-8 maj på Mundekulla)

Certifierad Skogsterapiguide: 
9 800kr
(25-27 sep, plats meddelas senare)

Enkelrum med egen dusch/wc: +7350 kr
Enkelrum med gemensam dusch/wc: +6650 kr
Del i dubbelrum med egen dusch/wc: +6300 kr
Del i dubbelrum med gemensam dusch/wc: +5600 kr
Del i trebäddsrum med gemensam dusch/wc: +5175 kr
Sovalkov bakom draperi (inkl.madrass, täcke, kudde): +4625 kr