Mundekullaforum
Ledarskapsdagarna "Mundekullaforum" har arrangerats vid ett flertal tillfällen, då pionjärer inom ledarskap föreläser kring motivation, engagemang och entreprenörskap. Upplägget bygger på föreläsningar, samtal och reflektion. Efter varje föreläsning skapas mindre dialoggrupper då var och en får möjlighet att reflektera över sitt eget ledarskap, vilket följs av samtal i storgrupp och återkoppling till respektive föreläsare. Konferenserna har varit mycket uppskattade.

Upplägg och tema
Det aktuella temat har varierat för varje gång, men syftet är att utmana och inspirera till hållbart ledarskap utifrån följande grundfrågor: Vi lever i en tid av stora förändringar, där allt högre krav sätts på organisationer och ledarskap. Hur skapar vi bra team och hur utvecklas de anställda inom organisationen? Hur skapas framgång och delaktighet utifrån en gemensam vision? Hur motiverar vi medarbetarna till att vilja jobba med glädje och effektivitet? Hur leder vi oss själva och våra företag med ökat samhällsansvar?

Läs mer om olika upplägg genom åren
"Medvetet Ledarskap" Läs mer  Läs feedback Läs mer
"Ledarskap i en ny tid" Läs mer   Läs feedback Läs mer
"Ledarens väg" Läs mer
"Business retreat "Modigt ledarskap"

Artiklar
-Näringslivsspegeln 2010
-Dagens Industri 2010
-Östran16 juni 2009 "Inre bilder är viktiga"
-Barometern 18 juni 2009 "Skogsmulle blev företagare"

Utmärkelser
-Berndt Elmberg tilldelas "Byggstenen" av Byggnadsingenjörernas riksförbund Läs mer
-Peter och Anne erhöll nominering för "Medvetet företagande" på Berns 2009 Läs mer

En mötesplats i tiden
Verksamheten i Mundekulla inbegriper kurser och konferenser inom hälsa, ledarskap och personlig utveckling utifrån ledorden stillhet, kreativitet och möten. Mundekulla drivs av Peter Elmberg, beteendevetare med inriktning på organisation och ledarutveckling samt Anne S. Elmberg, kurs- och retreatledare samt författare.
Kontakta info@mundekulla.se  för mer info