New warrior training - Man Kind Project, 20-22 mars 2020 inställt

Read more on English page>>
 
Välkommen till en helg som kan förändra ditt liv
Du är förmodligen här eftersom du är redo att ändra något i ditt liv. Kanske söker du en tydligare riktning och vill växa och ta något nytt steg i livet. Saknar du något? Önskar du mer integritet, ansvar och mognad? 
Mankind Project (MKP) Nordic vill inspirera alla typer av män i utmaningen att bli den man som de vill vara.

New Warrior training adventure
Välkommen på en intensiv helgkurs vid namn the New Warrior Training Adventure (NWTA). Detta är en möjlighet att med orädd ärlighet titta på det liv vi lever. Vad vill vi behålla? Vad vill vi ska växa? Vad vill vi släppa taget om?

Hittills har drygt 60.000 män deltagit på denna helgkurs sedan 1985 i olika delar av världen (15 länder och 5 kontinenter). Den Nordiska träningen hålls för tredje året på Mundekulla Retreatcenter.
Kursen lockar mellan 70-80 personer inkl kursledning (staff).

Vad är ManKind Project?
Mankind Project inspirerar till att hitta sina inre goda egenskaper och en målinriktad och fokuserad strävan mot både egen utveckling och världens väl, i broderskap med andra män. Detta leder i regel till större självinsikt och en starkare upplevelse av mening. Inom The ManKind Project har man utvecklat en rik uppsättning övningar och former för att mötas och stötta varandras utveckling bla inspirerat av CG Jungs arbete kring arketyperna Magikern, Kungen, Älskaren och Krigaren. Läs mer på www.mankindproject.org
Se nedan filmklipp och känn efter om det lockar dig att delta.

Läs mer om arrrangören https://www.mkpnordic.org

För mer info: Läs mer om upplägget

Kontakt: Kontakta arrangören här  

Fre kl 17.30 - Sön kl 15.00
 

Kost och logi ingår
 

Early Bird 4 500 SEK till 1 december
Efter det 5000 SEK inkl kost och logi