Samlingssalen Naturum är redo att ta emot årets besökare 

Mundekullafestivalen 2021Del 2: "Family Gathering" 11-15 aug 

Onsdag 11 aug
15.00-20.00                Reception  öppnar                                                        Incheckning
17.15-18.00                Välkomstsamling och information                                 Peter Elmberg mfl
18.00-18.45                Middag (Första 20 min i tystnad)                                 Team Alfonso
19.30-20:15                Välkommen - Mundekulla sånger                                 Peter Elmberg, Emma, Jerker mfl
20.30-22.00                Konsert - Enchanting global grooves & soundscapes  Nils Kercher (De), Kira Kaipanen (Fin)

Torsdag 12 aug
07.30-08.30                Morgon yoga                                                                Lucy Ashley (Eng)
08.15-09.00                Frukost (Första 20 min i tystnad)                                Team Alfonso
09:30-10.30                Morgonsamling - alla                                                    Peter Elmberg, Rickard Åström m.fl.
11:00-12:30                Möte under livets träd (föreläsn)                                   Klas Parknäs
11:00-12:30                Mindfulness en konst i dagliga livet                              Jerker JEM Fredriksson
11:00-12:30                Cirkus                                                                            Magnus Bengtsson
12.30-13.30                Lunch (Första 20 min i tystnad)                                   Team Alfonso
13.45-14.15                Mundekulla Gardens - Rundvandring                           Clinton Pereira (SA)
14.30-16.00                EFT Tapping                                                                  Emma Dinmali
14.30-16.00                Musikens helande kraft (föreläsning)                            Rickard Åström
14.30-16.00                Skapande roligheter- Drömfångare, talkingstick mm    Ann Helen Franksson
16.00-17.00                Cafe Namaste                                                               Team Anna
17.00-18.00                Mindfulness Walking (Gående Meditation)                   Jerker JEM Fredriksson
17.00-18.00                KVinnocirkel                                                                  Anne Solveig
17.00-18.00                Måla & skapa med lera                                                 Anny & Linda Ursjö
18.00-18:45                Middag (Första 20 min i tystnad)                                 Team Alfonso
18.30-19.30                Cafe Namaste                                                              Team Anna
19.30-19.45                Introduktion                                                                   Jerker, Dinmali, Rickard Åström
19.45-21.00                Konsert - En son och en broder                                    Peter Elmberg, Rickard Åström, Tomas Rasmussen
21.15-22.00                Konsert - Sånger om vår tid och livsväg                       Lucas Scheffold, Helle Andersen, Rickard Åström

Fredag 13 aug
07.30-08.30                Morgon meditation                                                        Jerker JEM Fredriksson
 08.15-09.00               Frukost (Första 20 min i tystnad)                                 Team Alfonso
09.30-10.30                Morgonsamling - alla                                                     Peter Elmberg, Rickard Åström m.fl.
11.00-12.30                Djembe workshop (Max 20 pers)                                   Lennart Hallström
11.00-12.30                Framtidens Mundekulla                                                 Mundekulla Ideella förening, Peter, Clinton, Stephanie
11:00-12:30                Cirkus                                                                            Magnus Bengtsson
12.30-13.30                Lunch (Första 20 min i tystnad)                                   Team Alfonso
13.45-14.15                Lunch Beat                                                                    Sebastian Mullaert
14.30-16.00                Singing into silence (workshop)                                     Sudha (Dk)
14.30-16.00                Konsten att möta våra barn där de är...                         Micke Gunnarsson
14.30-16.00                Skapande roligheter- Drömfångare, talkingstick mm     Ann Helen Franksson
16.00-17.00                Cafe Namaste                                                               Team Anna 
17.00-18.00                Mindfulness Walking  (Gående Meditation)                   Jerker JEM Fredriksson
17.00-18.00                Sharing Om våra beroenden / Inquiry into relating        Cevin Jonsson / Sandra Geitz
17.00-18.00                Måla & skapa med lera                                                   Anny & Linda Ursjö
18.00-18:45                Middag (Första 20 min i tystnad)                                   Team Alfonso
18.30-19.30                Cafe Namaste                                                                Team Anna
19.30-21.30                Soundscapes - "One night with the Sebastians"            Sebastian Lilja & Sebastian Mullaert
21.45                          Öppen Scen                                                                    Prata med Patrik

Lördag 14 aug
07.30-08.30               Morgon Yoga                                                                    Anna Rasmussen
08.15-09.00               Frukost (Första 20 min i tystnad)                                    Team Alfonso
09.30-10.30               Morgonsamling - alla                                                        Peter Elmberg, Rickard Åström m.fl.
11.00-12.30               Meditation i rörelse (Qi gong mm)                                    Jerker JEM Fredriksson
11.00-12.30               Mundekulla, mat, kreativitet och kärlek                            Stephanie Verstift (NL)
11:00-12:30               Cirkus                                                                               Magnus Bengtsson
12.30-13.30               Lunch (Första 20 min i tystnad)                                      Team Alfonso
13.45-14.15               Piano improvisation (Vilokonsert)                                    Rickard Åström
14.30-16.00               Frigörande dans                                                              Sandra Geitz
14.30-16.00               Familjekonstellationer                                                      Emma Dinmali
14.30-16.00               Skapande roligheter- Drömfångare, talkingstick mm       Ann Helen Franksson
16.00-17.00               Cafe Namaste                                                                 Team Anna
17.00-18.00               Mindfulness Walking (Gående Meditation)                      Jerker JEM Fredriksson
17.00-18.00               Sharing: Manscirkel / Människocirkel                              Peter Elmberg  / Emma Dinmali
17.00-18.00               Måla & skapa med lera                                                    Anny & Linda Ursjö
18.00-18:45               Middag (Första 20 min i tystnad)                                    Team Alfonso
18.30-19.30               Cafe Namaste                                                                 Team Anna
19.30-19.45               Introduktion                                                                      Jerker, Emma
19.45-20:15               Barnens öppna scen                                                        Meddela Patrik Bonnier (i receptionen)
20.30-21.00               Ljusvandring - alla                                                            Alla
21.15                         Konsert - "Mother Divine"(Sacred songs & chanting)      Sudha (Dk)

Söndag 15 aug
07.30-08.30                Morgon meditation (Loving Kindness)                            Martin Ström
08.15-09.00                Frukost (Första 20 min i tystnad)                                  Team Alfonso
09:30-10.30                Morgonsamling - alla                                                      Peter Elmberg, Rickard Åström m.fl.
11.00-12.30                 MUNDEKULLA SUMMIT                                               Peter, Jerker, Dinmali, Rickard Åström mfl
12.30-13.30                Lunch  (Första 20 min i tystnad)                                    Team Alfonso
13.45-14.15                Lunch Beat - Fridans                                                      Sebastian Mullaert
14.30-15.15                Avslutningskonsert - Här och Nu"                                   Jenny Wessel, Rickard Åström
14.30-15.00                Cirkus - Föreberedelse                                                   Magnus Bengtsson
15.20-16.00                Cirkus uppträdande + Avslutning                                    Alla
16.00-17.00                Cafe Namaste

                                   Med reservation för ändringar. Eventuella ändringar meddelas på programmet utanför Naturum