Mundekullafestivalen, 5-9 aug 2020
Tema: "Honouring Our Mother Earth"

Alla aktiviteter i lokalen "Naturum" Livestreamas

Onsdag 5 aug
15.00-17.30          Receptionen öppnar                                          Incheckning                                                Receptionen
17.30-18.00          Välkomst samling och information                       Peter Elmberg, Anne Solveig mfl               Naturum
18.00-19.00          Kvällsmat (Första 30 min i tystnad)                Team Stephanie                                         Solhem
19.30-19:45          Invigning, "Honoring the Earth"                           Peter Elmberg, Anne Solveig mfl               
Naturum
19.45-20.45          Sång, musik och tal av årets musiker                 Jan Eric, Anne, Emmily, Rickard mfl            Naturum
21.00-22.00          Konsert - En son och en fader                            Peter Elmberg, Rickard Åström                   Naturum
22.00                    Piano improvisation                                             Rickard Åström                                            Naturum

Torsdag 6 aug
07.30-08.30          Morgon Meditation                                              Broder Jerker                                              
Naturum
08.15-09.15          Frukost (Första 30 min i tystnad)                     Team Stephanie                                         Solhem
09:30-10.30          Morgonsamling - alla                                         Peter, Anne, Jan Eric, Lars Magnus            Ute
09.30-10.30          En timmes sharing för de som medverkar på Livestreamingen
11:00-12:30          Mindfulness i Thich Nhat Hanhs anda                 Broder Jerker                                               Naturum
11:00-12:30          Djembe workshop (max 20 pers)                         Lennart Hallström                                        Kreativum
12.30-13.30          Lunch (Första 30 min i tystnad)                       Team Stephanie                                         Solhem
14.00-15.30          Att möta våra barn där de är … (Föreläsning)     Micke Gunnarsson                                      Naturum
14.00-15.30          Frigörande dans (max 20 pers)                            Ann Sjöling                                                  Kreativum
15.30-16.30          Cafe Namaste                                                     Team Anna                                                 Tältet
16.30-17.30          Musikens helande kraft (föreläsning)                    Rickard Åström                                           Naturum
16.30-17.30          Fredskonsert - Lär dig sångerna inför konserten  Peter Elmberg och Lars Magnus                Kreativum
17.30-18.30          Kvällsmat (Första 30 min i tystnad)                  Team Stephanie                                        Solhem
19.00-19.15          "Honouring the Air"                                               Peter Elmberg, Anne Solveig                      Naturum
19.15-20:30          "Allvarligt talat, livet hur fan gör man?"                 Bob Hansson                                              Naturum
20.45-22.00          Fredskonsert - 12 prayers                                     Peter, Jan Eric, Lars Magnus                     Naturum
22.15-23.00          Konsert                                                                  Emmeli Börjesgård, Rickard Åström          Naturum

Fredag 7 aug
07.30-08.30          Yoga                                                                     Anna Rasmussen                                        Naturum
08.15-09.15          Frukost (Första 30 min i tystnad)                     Team Stephanie                                         Solhem
09.30-10.30          Morgonsamling - alla                                         Peter, Anne, Jan Eric, Lars Magnus            Ute
09.30-10.30          En timmes sharing för de som medverkar på Livestreamingen
11.00-12.30          Morgonsoffan "Behovet av vila i vår tid"               Peter, Nina, Broder Jerker, Klas m.fl           Naturum
11.00-12.30          Konsten att få mer wow i livet (workshop)           Bob Hansson                                               Kreativum
12.30-13.30          Lunch (Första 30 min i tystnad)                        Team Stephanie                                         Solhem
14.00-15.30          "När jag räddar mig själv räddar jag jorden"         Klas Parknäs                                               Naturum
14.00-15.30          Frigörande dans (max 20 pers)                            Ann Sjöling                                                  Kreativum
15.30-16.30          Cafe Namaste                                                     Team Anna                                                 Tältet
16.30-17.30          Konsert - Mindfulness Songs                                Peter, Anna Rasmussen, Rickard                Naturum
16.30-17.30          Djembe workshop (max 20 pers)                          Lennart Hallström                                        Kreativum
17.30-18.30          Kvällsmat (Första 30 min i tystnad)                  Team Stephanie                                          Solhem
19.00-19.15         "Honouring the water"                                            Peter Elmberg                                             Naturum
19.15-20.15          Sånger om kärlek till Jorden                                  Anne Solveig                                               Naturum
20.45-22.00          Konsert - Västafrika möter nordisk tradition          Nils Kercher / Kira Kaipainen                      Naturum
22.15-23.00          Piano Songs                                                          Lars Magnus Österberg                              Naturum

Lördag 8 aug
07.30-08.30         Morgon meditation                                                 Broder Jerker                                               Naturum
08.15-09.15         Frukost (Första 30 min i tystnad)                       Team Stephanie                                         Solhem
09.30-10.30         Morgonsamling - alla                                            Peter, Anne, Jan Eric, Lars Magnus           Ute
09.30-10.30        En timmes sharing för de som medverkar på Livestreamingen
11.00-12.30         Morgonsoffan "Samtal om våra beroenden"           Peter, Anna, Broder Jerker, Cevin, Klas     Naturum
11.00-12.30         African Dance, Synchpronicity & Rhythm               Nils Kercher / Kira Kaipainen                      Kreativum
12.30-13.30         Lunch (Första 30 min i tystnad)                          Team Stephanie                                        Solhem
14.00-15.30         A Course in Miracles (föreläsning)                          Anne Solveig                                              Naturum
14.00-15.30        "Från jord till bord" (Om våra odlingar och mat)       Stephanie, Clinton                                     Restaurungen/ute
15.30-16.30         Cafe Namaste                                                        Team Anna                                                Tältet
16.30-17.30         Sju hjälpande tankar (Video föreläsning)                Kay Pollak                                                  Naturum
16.30-17.30         Mindfulness walking                                                Broder Jerker                                             Kreativum
17.30-18.30         Kvällsmat (Första 30 min i tystnad)                    Team Stephanie                                        Solhem
19.00-19.15        "Honouring the fire"                                                  Peter Elmberg, Anne Solveig m.fl.              Naturum
19.15-20.00         Taiko Drumming                                                       Andrew Hickman                                        Naturum
20.00-20.30         Open Stage                                                              Meddela Peter om du vill bidra med ngt    Naturum
20.30-21.00         H.O.M.E. WALK - Alla                                             "Honoring Our Mother Earth"                     Ute
21.00-22.30         Konsert "Planet Love"(Sacred songs & chanting)   Sudha, Jan Eric, Lars Magnus                   Naturum

Söndag 9 aug
07.30-08.30         Morgon yoga                                                           Anna Rasmussen                                     Naturum
08.15-09.15         Frukost (Första 30 min i tystnad)                        Team Stephanie                                       Solhem
09:30-10.30         Morgonsamling - alla                                             Peter, Anne, Jan Eric, Lars Magnus         Ute
09.30-10.30         En timmes sharing för de som medverkar på Livestreamingen
11.00-12.30         SUNDAY SUMMIT                                                   Anne, Eva, Peter, Jan Eric mfl                  Naturum
12.30-13.30         Lunch                                                                     Team Stephanie                                       Solhem
14.00-15.00         Visionsträff                                                               Mundekullateamet                                     Naturum
14.00-15.00         Shine Sister workshop                                             Anne Solveig                                             Kreativum/ute
15.15-16.00         Avslutning - alla "Mundekulladans"                    Peter, Anne, Jan Eric, Lars Magnus          Naturum/ute
16.00-17.00        Cafe Namaste                                                         Team Anna                                               Tältet
 

Med reservation för ändringar. Eventuella ändringar meddelas på programmet utanför Naturum