loading...

Man in mission, 26-28 april 2019 - 8:e tillfället

Bidra till en positiv manskultur

Peter Elmberg, Kalle Grill, Fredrik Swahn

Lyssna på "Tankar för dagen" då Kalle Grill reflekterar kring manlighet och "metoo" debatten.

Välkommen till "Man In Mission" 
Känner du dig trött på den stereotypa mansbilden och vill utforska vilken typ av man du vill vara och kanske finna nya sidor i dig? Dela utmaningar och möjligheter med andra modiga och levande män. Välkommen till en helg av män, med män, för män, oavsett bakgrund, sexuell läggning och inriktning i livet!

Bidra en positiv manskultur!
"Man in mission" vill uppmuntra till en sund manlighet där män stödjer varandra för att bidra till en mer hållbar omvärld, på både det personliga och det mänskliga planet. Helgen erbjuder inspiration och stöd att växa som man, medmänniska och ledare. Vi berör teman såsom känslor, självinsikt, integritet och riktning. Kursen vänder sig till både till företagare samt privatpersoner och bjuder in till ett sammanhang som inte bygger på konkurrens, viljan att ha mer eller vara bättre än någon annan, utan snarare att samverka och skapa förutsättningar för att ge och dela med oss av våra gåvor och erfarenheter. 
Helgen vänder sig till män oavsett sexuell, politisk, religiös/icke religiös eller kulturell läggning samt samhällsstatus.
Lyssna till Peter Elmberg (Man in Missions grundare) Radio intervju>> 

Dagarnas upplägg
De teman som tas upp är lätta att relatera till såsom att hitta sin väg i livet, att möta utmaningar, att vända motgång och bitterhet till medgång och framgång. Att se bortom sin prestation och bli påmind om livets djupare skeenden och ta vara på vår egen längtan. Kursen hjälper dig bland annat att hitta din drivkraft och hur du kan ge uttryck för den i större utsträckning. "Vilka är dina hinder och hur kan du övervinna dem?"
Varje dag kommer vi att i mindre grupper få möjlighet att samtala och reflektera utifrån det vi upplevt och hur vi kan integrera det i våra liv genom cirkelsamtal inspirerade av ursprungsfolkens samtalsteknik.
Peter Elmberg, beteendevetare, studerade Indianhistoria i USA på University of Wisconsin 1996, vilket kommit att prägla Mundekulla Retreatcenter i stor utsträckning i form av ledord som "Tänk sju generationer framåt innan varje viktigt beslut" (Indiansk ordspråk).

4 arketyper
Vi hämtar inspiration från Carl Jungs böcker där han belyser olika arketyper såsom Kungen, Krigaren, Magikern och Älskaren och vi reflekterar över hur vi förhåller oss till dessa olika karaktärer. Kursen inspirerar oss att hitta våra inre goda egenskaper och en målinriktad och fokuserad strävan mot både egen utveckling och världens väl, i broderskap med andra män. Detta leder i regel till större självinsikt och en starkare upplevelse av mening.
På Mundekulla arrangeras även en internationell manskurs varje höst genom det internationella nätverket "The Mankind Project".
Läs mer www.mkpnordic.org

Övrig info
Bokningsregler - Läs våra bokningsregler
Hitta hit - Ta tåg till Emmaboda & Mundekullataxi, 1 mil, 150:-/bil, 0471-10100
Hundhotell - Husdjur kan inte medfölja, men det finns närliggande hundhotell 
Samåkning - Erbjud eller ansök om skjuts 

Kursledning

Peter Elmberg Beteendevetare, musiker, Mundekulla
Beteendevetare, Mindfulnessinstruktör och verksamhetschef på Mundekulla och programansvarig för helgen. Peter erbjuder regelbundet kurser på Mundekulla, däribland Manshelger på temat "Man in mission" sedan 2012
Utöber kursledning erbjuder han även musikinslag (Mindfulness songs) Peter flyttade till en liten stuga i Mundekulla på 10 kvm för 20 år sedan där han levde i självvald ensamhet i tre år som sedan mynnat ut i verksamheten på Mundekulla. Hans studier i Indianhistoria har inspirerat till ekologiska satsningar på Mundekulla som i år firar 20 år.   www.peterelmberg.se       
Lyssna till Radiointervju 

Kalle Grill – Docent i filosofi, samtalsledare
Docent i filosofi vid Umeå universitet och professionell samtalsledare och filosofisk rådgivare. Kalle har lång erfarenhet av att leda grupper i dialog kring livsfilosofiska teman som vänskap, kärlek, frihet, ansvar, det goda livet. Han var tidigare ordförande för den nordiska grenen av den internationella mansföreningen The ManKind Project.
Tillsammans med Peter Elmberg han han utvecklat och tagit fram "Man in mission”-kursen.  www.kallegrill.se
Lyssna på Kalles tankar om manlighet i P1 >>

Fredrik SwahnSång och kreativitet
Fredrik är en artist som verkligen ger sin gåva här och nu!  Med energi och glädje inspirerar han till allas högsta potential. Han kallar sina sånger "påminnelserefränger" för sig själv, för att påminnas om sin egen essens och helhet. Fredrik pratar även om vår tids bekräftelsebehov, att identifiera sig med sitt arbete och risken för att tappa bort sig själv. Ett möte med Fredrik lämnar ingen oberörd. Utöver sin musikkarriär producerar han sommar konserter med några av Sveriges mest populära artister i "Stjärnsund", Dalarna. Han är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan och har haft huvudroller i flera musikaler samt spelat in flera CDs med egen musik.  Lyssna här 


 

Feedback

Tack för en underbar helg. Fantastiskt att ni ger detta till män!

Bra inspirerande innehåll. Perfekt plats att vara på.

Bra meditationsövningar.
Vänligt bemötande.

Fantastisk mat, bra organisation, inte för stressigt.

Bra på att skapa trygghet och gruppkänsla.Vet inte vad som kan bli bättre.

Fantastiskt innehåll och perfekt timing och logistik som lyckas öppna var och en för den "goda" manliga kraften.

Himmelsk musik, underbar miljö, Kunniga ledare.

Härligt att möta nya män under dessa former!

Lugn, Öppenhet, Ärlighet
Stor värme och tack!

Övningarna, gemenskapen, musiken, energin och känslan har varit helt underbart!

Denna helg har varit helt fantastiskt omtumlande med alla känslor, den bästa på mycket länge.

Jag tycker hela upplägget är bra och jag kan inte se vad som skulle kunna förbättras.

Mycket bra!
Delningarna var fantastiska.

De flytande övergångarna mellan olika moment i olika rum förankrade upplevelserna.

Sången lyfte taket

Se en kort film om Mundekulla

Man in Mission-konceptet skapades av Peter Elmberg 2012 (Beteendevetare och VD på Mundekulla). Kursen har utvecklats med Kalle Grill (Docent i filosofi) som ett uttryck för att inspirera män till djupare mening, kontakt och mål i livet samt även på senare år i samarbete med Fredrik Swahn och Gösta TIngström. Man in Mission hålls för 7:e gången och närmare 100 män har hittills gått kursen.

Fre kl 18.30 - Sön kl 16.00
Receptionen öppnar kl 16.00, maten serveras 18.30, kursen börjar kl 20.00

 Vuxna: 3200 SEK 
Under 25/arbetslös: 2800 SEK
(Moms tillkommer för företagare)

Från 1500 SEK för hela helgen
inkl all kost och logi

(Städ och bäddning kan köpas till)