Upplev vår Fredkonsert i Storkyrkan, Stockholm 30 okt
 Peter Elmberg (Grundare av Mundekulla) valde att tonsätta 12 fredsböner från olika traditioner i samarbete med Jan Eric Ström och Lars Magnus Österberg (läs mer nedan). Bönerna härrör sig från ett fredsmöte som ägde rum i Assisi 1986 på initiativ från dåvarande påven Johannes Paulus. Under sept var de på en turne med fyra konserter i Italien varav två st i Assisi. Nu är det åter dags för Stockholm och Storkyrkan enl nedan som en del av Projektet Pilgrim 500

MÅNDAG 30 OKTOBER,
Storkyrkan "Klimatet och Freden"
(Rek donation 100:-)

18:30 Pär Holmgren och Gösta Tingström
En interaktiv föreläsningsworkshop: ”Det yttre klimatet och den inre själen” Se videoklipp>>

20:00 Freds konsert "12 Peace Prayers"
Peter Elmberg, Jan Eric Ström, Lars Magnus Österberg. En konsert med tolv fredsböner, från ett möte i Assisi 1986 som påven Johannes Paulus II sammankallade till. Se videoklipp>>

Se programmet för alla dagarna 29-31 okt>>
(Övriga programpunkter äger rum i Jakobskyrkan)


Konsertupplägg
Konserten består av 12 fredsböner från olika traditioner hämtade från ett fredsmöte i Assisi 1986 tonsatta av Peter Elmberg i samarbete med Jan Eric Ström och Lars Magnus Österberg. Varje sång inleds med att bönen läses och sedan framförs den på Engelska samt även vissa delar på dess ursprungsspråk. Varje sång erbjuder allsångsparti som återkommer 3-4 ggr och som är enkelt att sjunga med på. Konserten har framförts ett 30 tal gånger i Sverige. Norge och Italien sedan 2011. Läs mer >> 

Bakgrund
Johannes Paulus II (dåvarande Påven i Rom) bjöd in representanter från 12 olika religioner till Assisi 27 okt, 1986 (Fransiscus hemby). Alla ombads ta med sig en fredsbön från sin tradition som delades i samband med en ceremoni. Han bjöd in till ytterligare två möten, dels 1993 efter kriget i Jugoslavien  samt 2002 efter terrordåden i New York då med en tydlig avsikt om att samlas för ta avstånd från krig i religionens namn. Benedictus XVI bjöd in till det fjärde mötet i Assisi den 27 okt 2011, 25 år efter det första mötet.  
Beställ skivan här>>